Les escoles de la Fundació Collserola som Cambridge English School

A la Fundació Collserola les classes d’anglès són més que una assignatura i, per aquest motiu, el Departament d’Anglès, en associació amb Cambridge English, prepara els alumnes per als exàmens oficials de Cambridge.

100% d’aprovats a la Selectivitat

S’hi va presentar el 96% dels alumnes de 2n de Batxillerat de la promoció 2013/15 i el 100% l’han aprovada. Entre els alumnes de l’escola, n’hi ha hagut tretze que han obtingut la Distinció de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat).

Jump Math, una manera diferent d’aprendre matemàtiques

Treballem amb Jump Math, una nova manera d’aprendre les matemàtiques a través de la descoberta guiada. Jump Math és un projecte que creu que la millora del rendiment i la motivació en matemàtiques dels alumnes és una palanca de millora social.

Reconeixement a la innovació social de l’Ajuntament de Barcelona

La Fundació Collserola, amb la voluntat de sumar-nos a la difusió del projecte Jump Math, hem assumit i cedit la feina i el cost de la traducció d’una part del material. Per aquest motiu, hem rebut un reconeixement a la innovació social per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Impartim el BatxiBac, doble titulació de Batxillerat (espanyol i francès)

A la Fundació Collserola impartim el Batxibac, un programa d’estudis que permet obtenir una doble titulació de Batxillerat, l’espanyol i el francès (Baccalauréat). Els alumnes amb el BatxiBac tenen accés directe a universitats espanyoles i franceses.

Didàctica de les Ciències Naturals

A les classes de Ciències Naturals treballem amb una metodologia basada en el mètode científic i en el treball per projectes des de Parvulari fins a 6è de Primària. A partir d’un tema, es plantegen preguntes i hipòtesis que resolem a través de la investigació conjunta.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Joan Miró

Des del curs 2009-2010, la Fundació Collserola té un acord de col·laboració amb la Fundació Joan Miró gràcies al qual, les famílies i professorat som Amics de la Fundació Miró i els nostres alumnes participen en activitats proposades per la Fundació Joan Miró.

Enquesta d’opinió a les famílies

A final del curs 2014/15, vam fer arribar una enquesta d’opinió a les nostres famílies. La participació ha estat molt alta i els resultats de l’enquesta posen de manifest un alt grau de cohesió interna i de satisfacció.

El Projecte Tarpuna

Les escoles de la Fundació Collserola participem en un projecte d’estalvi energètic amb l’assessorament de la Cooperativa Tarpuna. S’ha fet un estudi dels edificis i s’han pensat propostes de canvi d’hàbits per estalviar energia i ser més sostenibles.

image carousel

Famílies noves

Per conèixer la nostra manera de ser i veure els passos a seguir si voleu portar el vostre fill/a a les nostres escoles: concertar una primera entrevista, el calendari d’inscripció, els criteris d’admissió i la documentació necessària.

Escola Frederic Mistral-
Tècnic Eulàlia
Escola Avenç Escola Ramon Fuster

Destacats

Els nostres resultats acadèmics

El 100% d’alumnes aprovats a la Selectivitat són el resultat de la feina conjunta entre família i escola i de l’acompanyament i ajut ofert als nostres alumnes des de p3 fins a 2n de Batxillerat.

Escoles + Sostenibles

Duem a terme diferents accions com: recollida selectiva de residus, reutilització de material escolar, treball a l’hort de l’escola i descoberta i coneixement del nostre entorn més proper.

Intercanvis lingüístics

Els alumnes de Secundària i Batxillerat que estudien francès o alemany, poden participar en els intercanvis que la Fundació té establerts amb escoles de França (3r i 1r) i Alemanya (1r). 

Notícies

Resultats de l’enquesta d’opinió a les famílies

A final de curs, vam enviar una enquesta d’opinió a totes les famílies de la Fundació Collserola. La participació fou molt elevada i el nivell de suport i satisfacció també.

Ja estan en marxa les convivències a les escoles de la Fundació Collserola

Una vegada el curs en marxa, és moment de començar a marxar de convivències. Els primers a fer-ho són els nois i noies de 3r de Primària de l’escola Avenç.

Les reunions d’inici de curs a les escoles de la Fundació Collserola

Des del 14 de setembre fins al 29 d’octubre, cada dia al vespre, en una de les escoles, té lloc una nova reunió dirigida als pares i mares d’un curs o cicle determinats.