Fundació Collserola
La FUNDACIÓ COLLSEROLA es va constituir per a la creació i el sosteniment de centres educatius d'acord amb els principis de pluralisme, laïcitat, catalanitat, els valors universals i la iniciativa social. En formen part l'escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, l'escola Avenç i l'escola Ramon Fuster.
FUNDACIÓ COLLSEROLA
Passeig Sant Gervasi, 83-85    Tf.93 417 53 73
08022 BARCELONA      fundacio@fundaciocollserola.cat
El nostre projecte de millora de la competència en llengua anglesa dels alumnes.
Acaben les reunions d'inici de curs a les escoles de la Fundació Collserola.
Reconeixement a la Innovació Social de l’ajuntament de Barcelona pel projecte Jump Math.
L'activitat a les escoles de la Fundació Collserola comprèn l'Activitat Docent, les Activitats Complementàries, les Activitats Extraescolars i els Serveis.