Les escoles de la Fundació Collserola som English Cambridge School

A la Fundació Collserola les classes d’anglès són més que una assignatura i, per aquest motiu, el Departament d’Anglès, en associació amb Cambridge English, prepara els alumnes per als exàmens oficials de Cambridge.

100% d’aprovats a la Selectivitat

S’hi va presentar el 96% dels alumnes de 2n de Batxillerat de la promoció 2012/14 i el 100% l’han aprovada. Entre els alumnes de l’escola, n’hi ha hagut vuit que han obtingut la Distinció de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i dues alumnes han rebut el Premi Extraordinari de Batxillerat.

Jump Math, una manera diferent d’aprendre matemàtiques

Treballem amb Jump Math, una nova manera d’aprendre les matemàtiques a través de la descoberta guiada. Jump Math és un projecte que creu que la millora del rendiment i la motivació en matemàtiques dels alumnes és una palanca de millora social.

Reconeixement a la innovació social de l’Ajuntament de Barcelona

La Fundació Collserola, amb la voluntat de sumar-nos a la difusió del projecte Jump Math, hem assumit i cedit la feina i el cost de la traducció d’una part del material. Per aquest motiu, hem rebut un reconeixement a la innovació social per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Impartim el BatxiBac, doble titulació de Batxillerat (espanyol i francès)

A la Fundació Collserola impartim el Batxibac, un programa d’estudis que permet obtenir una doble titulació de Batxillerat, l’espanyol i el francès (Baccalauréat). Els alumnes amb el BatxiBac tenen accés directe a universitats espanyoles i franceses.

Didàctica de les Ciències Naturals

A les classes de Ciències Naturals treballem amb una metodologia basada en el mètode científic i en el treball per projectes des de Parvulari fins a 6è de Primària. A partir d’un tema, es plantegen preguntes i hipòtesis que resolem a través de la investigació conjunta.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Joan Miró

Des del curs 2009-2010, la Fundació Collserola té un acord de col·laboració amb la Fundació Joan Miró gràcies al qual, les famílies i professorat som Amics de la Fundació Miró i els nostres alumnes participen en activitats proposades per la Fundació Joan Miró.

Enquesta d’opinió a les famílies

A final del curs 2013/14, vam fer arribar una enquesta d’opinió a les nostres famílies. La participació ha estat molt alta i els resultats de l’enquesta posen de manifest un alt grau de cohesió interna i de satisfacció.

El Projecte Tarpuna

Les escoles de la Fundació Collserola participem en un projecte d’estalvi energètic amb l’assessorament de la Cooperativa Tarpuna. S’ha fet un estudi dels edificis i s’han pensat propostes de canvi d’hàbits per estalviar energia i ser més sostenibles.

image carousel

Famílies noves

Per conèixer la nostra manera de ser i veure els passos a seguir si voleu portar el vostre fill/a a les nostres escoles: concertar una primera entrevista, el calendari d’inscripció, els criteris d’admissió i la documentació necessària.

Escola Frederic Mistral-
Tècnic Eulàlia
Escola Avenç Escola Ramon Fuster

Destacats

Els nostres resultats acadèmics

El 100% d’alumnes aprovats a la Selectivitat són el resultat de la feina conjunta entre família i escola i de l’acompanyament i ajut ofert als nostres alumnes des de p3 fins a 2n de Batxillerat.

Escoles + Sostenibles

Duem a terme diferents accions com: recollida selectiva de residus, reutilització de material escolar, treball a l’hort de l’escola i descoberta i coneixement del nostre entorn més proper.

Intercanvis lingüístics

Els alumnes de Secundària i Batxillerat que estudien francès o alemany, poden participar en els intercanvis que la Fundació té establerts amb escoles de França (3r i 1r) i Alemanya (1r). 

Notícies

Participem en el MISTI Global Teaching Labs Program 2015 del MIT

Aquest mes de gener, tenim una estudiant del Massachusetts Institute of Technology (MIT) com a professora convidada per a les classes de 1r de Batxillerat.

Nova edició del cicle de conferències Reflexions a l’escola

Al gener comencem una nova edició del cicle de conferències que, amb el títol “El vertigen digital”, reflexionarà sobre la revolució digital i les seves conseqüències.

El viatge a Madrid dels alumnes de 4t de Secundària

Un curs més, els nois i noies de 4t de Secundària marxen de viatge cultural a Madrid. Durant una setmana, descobreixen la ciutat i comparteixen experiències i vivències.